•    info@izmirmodelfabrika.com
  •    
  •    0532 467 06 18

HİZMETLER

Yalın Dönüşüm Hizmetleri

I. Farkındalık Arttırıcı Seminerler

İşletmelere model fabrika kavramını ve İzmir Model Fabrika’yı tanıtmayı amaçlayan farkındalık arttırıcı seminerler düzenlenir.

II. Teorik ve Uygulamalı Eğitimler

Model fabrika sınıflarında verilen teorik eğitimlerin, öğrenme hattında yapılan deneyimsel eğitimler ile pekiştirilmesi sağlanır.

III. Öğren - Dönüş Programları

Model fabrikada öğrenilen tekniklerin müşterilerin işletmelerine taşınarak israfların yok edilme çalışmalarına başlanır.

- Yalın eğitim teknikleri ile ilgili teorik eğitimler.

- Gerçek bir üretim ortamında (model fabrika üretim sahasında) yalın eğitim tekniklerinin firmaların kendi bünyesinde nasıl uygulayacağını, firmada yapılan verimlilik teşhisi sonrasında firmaya özel bir müfredat programı ile anlatmaya yönelik uygulamalı eğitimler.

- Firmaların, eğitimler sonrasında, kendi tesislerinde öğrendiklerini uygulamalarına yönelik birebir danışmanlık hizmetleri.

Firmalara uyguladığımız 3 hizmet modelimiz bulunmaktadır;

Alternate Text

A-) Butik Uygulama Modeli

Genel hatlarıyla değerlendirme, eğitimler ve pilot çalışmayı kapsar. Butik uygulama çalışmalarında toplam 14-16 haftalık süreçte 30 adam/gün’lük bir hizmet verilmektedir.

Projemize butik uygulama ile katılan işletmelere 3 aşamalı program ile destek veriyoruz.

1.Aşamada fikri mülkiyeti İzmir Model Fabrikaya ait olan “Verimlilik Teşhis Kılavuzu” ile işletmenin yalın olgunluk seviyesini analiz ederek, o işletmenin yönetimi ile yaşadıkları verimsizlik sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunuyor ve yalınlaştırılarak iyileştirilecek model proses üzerinde mutabakat sağlıyoruz.

2.Aşamada sağlanan bu mutabakat çerçevesinde yine kullanım ve satış hakkı İzmir Model Fabrika’da olan “Video Analiz Sistemi (VAS)” ile iyileştirilecek model proses için işletmenin sahasında çekimler yaparak mevcut durum tespiti yapılır. İşletmeye özel bu çalışma sonrasında çalışanlara verilecek olan yalın üretim teknikleri eğitimini o işletmeye özel olarak VAS ile yapılan çekimlerdeki örnekler ile hazırlanır. Burada amaç çalışanların eğitimlerini mükemmel fabrikalardan verilen klasik örneklerin yerine bizzat kendi işletmelerindeki örnekler ile gerçekleştirmektir. Bu sınıf eğitimi İzmir Model Fabrika’nın gerçek üretim sahasında deneyimsel atölye uygulama eğitimi ile tamamlanır. Bu aşamada yalın üretim teknikleri ile “mevcut ve hedeflenen” senaryoları kurgulayarak işletmelerinde iyileştirmeye açık alanları tespit etmeleri sağlanmaktadır.

3.Aşamada ise İzmir Model Fabrika danışmanları, eğitim alanlar ile işletmelerdeki iyileştirilecek model proses üzerinde çalışmaya başlar. İşletmenin operasyon sahasında gerçekleştirilen bu çalışma sonrasında elde edilen somut kazanımları firma üst yönetimine raporlanır. 3. aşamanın sonunda yalın üretim tekniklerinin işletme içerisinde içselleştirilmesine, yaygınlaştırılmasına yönelik “Lider Gelişimi ve 10 Adım Kaizen” vb. çalışmalara başlanır.

B-) Odak Uygulama Modeli

Firma taleplerine istinaden özel çalışmayı kapsar. Bu çalışmada sanayicilerin süreçlerini iyileştirerek, fabrikalarını taşıma, yerleşim düzen ve montaj hatlarını yeniden kurgulama hizmeti verilmektedir. Yapılan faaliyetler 16-50 haftalık süreçte 50 ile 200 adam/gün’lük bir hizmet ile gerçekleşmektedir.

C-) Uçtan Uca Yalınlaşma Modeli

Yani uçtan uca yalınlaşma modelinde ise 50-100 haftalık süreçte 200 ile 600 adam/gün’lük bir hizmet ile gerçekleşmektedir. Temel amaç, yalın üretim teknikleri ile firmaları donatmak ve bu teknikler ile israftan tümüyle arınmış işletmelerde Endüstri 4.0'ı gerçekleştirmektir. Bu bir otomasyon değil bir dijital dönüşümdür. Bu sistem ile müşteri talebinden müşteriye mal teslimine kadar olan süreç yalınlaştırılarak verimlilik artırılmaktadır.

PAYDAŞLARIMIZ