•    info@izmirmodelfabrika.com
  •    
  •    0539 685 38 81

MODEL FABRİKA NEDİR?

Model fabrika, işletmelerde operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin, deneyimsel (yaparak) öğrenme teknikleri kullanılarak, ölçeklendirilebilir bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlayan bir araç (ortak kullanıma yönelik bir merkez) olarak tanımlanabilir.

Gerçek bir üretim ortamında, katılımcılara bir fabrikanın daha verimli olması için gereken her şeyi yaparak öğretmeyi amaçlamaktadır.

Tarihsel gelişime bakıldığında, proje fikri Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından imalat sanayi işletmelerinin verimliliklerinin artırılmasına yönelik yapılan uluslararası araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.

Dünyanın birçok ülkesinde başarılı bir şekilde uygulanmakta olan model fabrika yaklaşımı, başta KOBİ’ler olmak üzere imalat sanayi işletmelerinin verimliliklerine katkıda bulunması amaçlanmaktadır.

Model fabrika kavramının temelini oluşturan motto;

  • Duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam öğrenirim”dir. Model fabrikamızda sınıf eğitimlerini içeren geleneksel kapasite geliştirme programları ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra, yukarıdaki prensip çerçevesinde sınıf içinde verilen teorik eğitimler, öğrenme hattı kullanılarak yapılan simülasyonlarla pekiştirilmekte ve katılımcılar gerçek bir üretim ortamında deneyerek (yaparak) öğrenme fırsatına sahip olmaktadır.

  • Öğren dönüş programı kapsamında işletmelerin bizzat kendi sahalarında verimlilik arttırma uygulamalarına tarafımızdan Mentörlük ve saha uygulamasına destek verilmesi eğitimin daha da kalıcı olmasını sağlamaktadır.

PAYDAŞLARIMIZ